با طعم کد!

همیشه علاقه زیادی به خلق کردن داشتم، و بهترین راه برای این خلق رو از راه هایی مثل برنامه نوسی و همین باهوش های دوست داشتنی پیدا کردم، همین موضوع باعث شده که تجربیات و موفقیت‌ها و همینطور شکست‌های زیادی در این باره داشته باشم که سعی می‌کنم در این باره بنویسم.

بستن
بستن